Tjänster

Renovering med flexibla rör
Denna renoveringsmetod används av kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Passar de flesta typer av skorstenar. Metoden är speciellt lämplig om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket oregelbunden i storlek.

Renovering med glidgjutning
Med tiden uppstår skador och slitage inuti en murad skorsten som leder till att rök och ventilationskanaler blir otäta. Metoden är ett av de billigaste sätten att täta gamla kanaler. Massan bildar en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar. Användningsområdet för denna metod lämpar sig bäst för tätning av murade skorstenar med kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Metoden är snabb och effektivt sätt att renovera rök och ventilationskanaler i murade skorstenar.

Montering
Många drar sig för att göra vissa arbeten i hemmet där viss specialkometens/behörighet krävs. Detta kan i många fall även gälla installationen av en eldstad eller skorsten. Hos oss får du hjälp av vår erfarna montör som kan hjälpa dig till en trygg och säker installation.